Wat is eSolv

eSolv is ontwikkeld voor studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde in het kader van het programma Onbegrensd leren van het UMC Utrecht.

Wat is eSolv

eSolv is het e-simulatieplatform voor studenten die willen experimenteren met het simuleren van fysiologische processen.

Wat is eSolv

eSolv biedt de docent een ‘easy to use’ beheeromgeving. Met bestaande CellML modellen genereer je simulaties die passen bij het niveau van de student.

Over eSolv

eSolv is het e-simulatieplatform ontwikkeld voor studenten van de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht in het kader van het programma Onbegrensd leren van het UMCU.

De simulaties worden uitgevoerd op basis van wiskundige modellen, deze zijn gedefinieerd in de open standaard taal CellML. eSolv is ontwikkeld met het oog op biomedische processen, maar kan even goed gebruikt worden om fysische, chemische of andere processen te simuleren. Een voordeel van eSolv is dat de presentatie van de simulaties eenvoudig aangepast kan worden aan het niveau van de studenten, zodat op basis van dezelfde wiskundige modellen eenvoudige maar ook moeilijkere practica gemaakt kunnen worden.

Screencast

Ontdek hier hoe een simulaties wordt genereerd op basis van een CellML model.

Onbegrensd Leren

Onbegrensd leren is een programma van het UMC Utrecht. Het programma heeft de ambitie om in 2016 een opleidingsstructuur te hebben waarin iedere student of medewerker overal en altijd toegang heeft tot digitale bronnen, communicatiemiddelen en instrumenten voor feedback en beoordeling.

Er worden verschillende E-tools ontwikkeld zoals e-lectures, e-modules, e-assesments en e-simulaties. Deze onderwijs technologische leervormen bieden, samen met contactonderwijs of leren op de werkplek (‘blended learning’), nieuwe mogelijkheden op het gebied van patiëntveiligheid, leren, efficiëntie, internationalisering en innovatie.

Voor meer informatie over het programma verwijzen we u door naar de website van Onbegrensd Leren.

UMC Utrecht maakt het mogelijk

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, initiator van het programma Onbegrensd leren, is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en bestaat uit het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) (volwassen ziekenhuis), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) (kinderziekenhuis) en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De kernactiviteiten van het UMC Utrecht zijn:
  • Het bieden van zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is.
  • Het verrichten van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek.
  • Het bieden van onderwijs en opleiding aan studenten, artsen, onderzoekers en andere zorgverleners.

Colofon / Credits

eSolv is tot stand gekomen in samenwerking met dr. Alan Garny (The University of Auckland, Nieuw-Zeeland) en dr. David Nickerson (The University of Auckland, Nieuw-Zeeland), makers van respectievelijk OpenCOR en CSim.

De methoden waarvan eSolv gebruik maakt, komen voort uit het Virtual Physiological Human initiatief. Zie onderstaande publicatie voor een uitgebreidere beschrijving hiervan.

D.P. Nickerson, A. Garny, P.M.F. Nielsen en P.J. Hunter. Standards and tools supporting collaborative development of the virtual physiological human. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2013;2013:5541-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24110992.

eSolv is ontwikkeld door:

Dr. Teun de Boer (opdrachtgever en vakinhoudelijk deskundige)
Ing. Michèle Gerbrands (projectleider)
Ellen Torfs, MSc (onderwijskundig adviseur)
Ing. Bas Hennekam (ontwikkelaar)
Rob Schouten, MA (vormgeving)
Rens Wiebenga, MA (ontwikkelaar)
Beau Dreier Gligoor (2D/3D animaties)
Copyright © 2014 UMC Utrecht. Alle rechten voorbehouden.
Beschikbaar voor Firefox 25+, Chrome 30+, Safari 5.0+ en Internet Explorer 9.0+.